Σπίτι > Νέα > Περιεχόμενο
Κύρια χρήση

Οι ζωοτροφές χρησιμοποιούνται σε ζωοτροφές όπως χοίροι και κοτόπουλα, τα οποία απαιτούν πρωτεΐνες υψηλής ποιότητας, ιδίως νέους χοίρους και κοτόπουλα. Επειδή τα νεαρά ζώα βρίσκονται σε περίοδο ισχυρής ανάπτυξης, η ζήτηση για πρωτεΐνες και η αναλογία αμινοξέων σε πρωτεΐνες, ιχθυάλευρα ως ζωική πρωτεΐνη, τα αμινοξέα στην αναλογία του ζώου χρειάζονται τα πλησιέστερα αμινοξέα.

Οι ζωοτροφές για υδρόβια ζώα χρησιμοποιούνται για τα κύρια συστατικά των πρωτεϊνών ζωοτροφών όπως τα ψάρια, τα καβούρια, οι γαρίδες και άλλα υδρόβια ζώα. Τα ιχθυάλευρα είναι πιο κοντά στην αναλογία αμινοξέων που απαιτείται για τα υδρόβια ζώα, προσθέτοντας ιχθυάλευρα μπορεί να εξασφαλίσει ότι τα υδρόβια ζώα μεγαλώνουν ταχύτερα.

Οι ζωοτροφές γουναρικών που χρησιμοποιούνται σε ορισμένα γουνοφόρα ζώα, όπως οι αλεπούδες, το ρακούν κ.ά., τα γουνοφόρα ζώα είναι ως επί το πλείστον σαρκοβόρα, η αυξανόμενη ζήτηση για πρωτεΐνες, η υψηλή ποιότητα ιχθυάλευρου ως πρωτεϊνική πρώτη ύλη είναι η πρώτη επιλογή για αυτά τα συστατικά ζωοτροφών.